Лабораторни апарати за пресяване

 

Вибрационни ситови машини Анализете 3

Поради техническите подобрения в последните години класическото пресяване като метод за анализ на големината на частиците отбеляза значителен напредък. Днес ситовите машини са високо технологични апарати и  намират широко приложение в областта на качествения контрол на продукцията.

Вибрационни ситови машини Анализете 3 ПРО Анализете 3 Спартан
Сухо измерване Област:  32 мкм – 63 мм Област: 32 мкм -63 мкм
Колич. проба:  1 кг Колич. проба: 1 кг
Време: 3-20 мин Време: 3-20 мин
Мокро измерване Област: 20 мкм -10 мм Област: 20 мкм -10 мм
Колич. проба: 20-100 г Колич. проба: 20-100 г
Време: 3-10 мин Време: 3-10 мин
Микро-прецизно измерване Област:  5 мкм – 100 мкм
Колич. проба:  0.2-0.5 г
Време: 30-60 мин
-
Сита Ф 200 мм Ф 200 мм
Макс. бр. сита 10/16 бр. 10/16 бр.
     

Автоматично управление на амплитудата, възможност за запаметяване или избор на различни програми за пресяване, включване към везна и компютър, обработка на резултатите чрез програмен софтуер и т.н. са предимства, които гарантират прецизност и комфорт на работа.

 
A3 ProПредимства и конструктивни особености

Модел ПРО и СПАРТАН
o Прецизен дигитален таймер
o Ергономична фолиена клавиатура IP65, защитена от влага
o Оптично показване на амплитудата
o Рециклиращ се пластмасов корпус
o Бързо преоборудване за „пулверизете 0“
o Аutosieb for Windows – програма за автоматично обработване на резултати от пресяване

Модел ПРО
o Регулиране на амплитудата Ampcontrol
o Задаване на номинални стойности на амплитуда
o Автоматично регистриране на амплитудата
o Автоматично управление на амплитудата
o Дигитална индикация на реалните стойности на амплитудата
o Дигитална индикация на вибрационните движения на ситата в секунда
o Възможност за включване към везна и компютър
o Обработка на параметрите на пресяване чрез Аutosieb for Windows програма
o Възможност за запаметяване и възпроизвеждане на 9 програми за пресяване
o Функция Power Save (икономичен режим)
o RS232 интерфейс
o Интервален и непрекъснат режим на работа
o Режим на микро и микро- интервален процес на работа за микропрецизно пресяване 
• Не е необходимо допълнителен товар при неголямо натоварване
• Възпроизвеждане на резултата от пресяване
•  Управление на всички функции чрез RS232
• Възможност за избор на режим Setup с функция контрол
• Лесно обслужване на апарата, ергономичен дизайн
• За един пресевен процес е възможно използването на до 10 аналитични сита и 1 събирателен съд с височина 50 мм всяко
• Малошумен процес на работа
• Модулна система за разнообразни приложения
• сервиз и техническо обслужване на апарата

Вибрационна ситова машина за високо натоварване Анализете 18

Ситовата машина Анализете 18 намира широко приложение при пресяване и фракциониране на по-груби проби или серии от по-големи количества. Благодариение на конструкцията, материалът се ускорява не само във вертикална, но и в хоризонтална посока, така че пробата за пресяване е подложена на постоянна промяна в движението, което води до намаляване времето за пресяване и увеличава селективността.

Вибрационни ситови машини Анализете 18
Сухо измерване Област:  63 мкм – 125 мм
Колич. проба:  6 кг
Време: 5-60 мин
Мокро измерване -
Микро-прецизно измерване -
Сита Ф 300 – 450 мм
Макс. бр. сита 7 бр.

А18Предимства и конструктивни особености

  • Пресяване на по-големи количества проби
  • Възможност за продължителен режим на работа
  • Подсилена конструкция за по-тежки работни условия
  • Универсална ситова основа и затягащ комплект за сита 350, 400, 450 мм
  • Възможност за включване към компютър и везна
  • Минимален разход на енергия
  • Защита срещу неправилно обслужване на апарата
  • Таймер  от 5 до 60 мин
  • Лесно обслужване 

 Сита

Предлагат се всякакви сита от ф 100 мм до ф 400 мм, с размер на светлия отвор от 63 мм до 20 мкм, както и микропрецизни сита до 5 мкм.

Принадлежности

Принадлежности за сухо, мокро и микропрецизно пресяване, както и спомагателни средства при сухо пресяване на материал с много фини частици.

Ултразвукова вана от 0.8 л до 90 л за почистване на сита, филтри, стъклени съдове, лабораторни инструменти и др.

Ротационен делител на проби за изготвяне на представителна проба със съотношения на делене 1:8, 1:10, 1:30.

Вибрационен дозатор на проби за равномерно подаване на проби при мелници, делители и смесители.