Лабораторни мелници

Планетарни топкови мелници

Най-ефективните мелници за оптимално бързо смилане (сухо или мокро) на твърди проби. Входяща едрина на материала до 10 мм, крайна финост след смилане < 1 мкм. Максимално количество проба 900 мл.

Смилащи компоненти: Предлагат се хавани с размер 12 мл, 45 мл, 80 мл, 250 мл, 500 мл. Смилащи топчета от ф 5 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм. За топчета с размери < 3 мм или > от 40 мм – при запитване.

Вид материал на смилащите компоненти (хавани и топчета): ахат, синтеркорунд, силициев нитрид, цирконоксид, неръждаема стомана, закалена стомана, волфрамкарбид.

GTM-Система за измерване на налягане и температура

Смилане на проби в атмосфера на защите газ

Режещи мелници

Режещите мелници намират изключително добро приложение при смилане на меки, средно твърди или влакнести проби (също и изкуствени материали). Крайната финост на пробата се определя от ситови пръстени с размери от 6 мм до 0.08 мм.

Смилащият модул (ротор) се предлага стандартно от стомана, но може да бъде изпълнен от волфрамкарбид и титан.

Роторни мелници

Поради високата енергия на смилане, роторните мелници са идеалният апарат за раздробяване на средно твърди и трошливи проби (вкл. изкуствени материали). Пробата се смила под влияние на удар, а кракната едрина се определя от ситов пръстен.

За проби, при които износването на ротора е голямо, смилащите компоненти се предлагат освен от неръждаема стомана също и от титан или титан-нитрид/волфрамкарбид.

Трошачна мелница за предварително раздробяване на твърди, трошливи проби.

Смилащите компоненти се предлагат от различни видове  стомана, волфрамкарбид и цирконоксид. Количеството материал за смилане може да бъде максимално 200 кг, а входяща едрина на материала 85 мм. Крайната финост е 1-15 мм, но в комбинация с други мелници (напр. Пулверизете 13) може да бъде достигната и крайна едрина между 0.1-12 мм.

Дегломератор за почви за автоматизиране процеса на дегломерация на почви, както и едновременното отделяне на каменни фракции.

Дискова (рингова) вибрационна мелница