Лабораторен гранулометричен анализ

 

Лазерен дифракционен анализатор

Анализете 22 Micrо Tec plus   

Анализете 22 Nano Tec

Лазерният апарат Анализете 22 е универсален апарат за определяне разпределението на частиците по големина в суспензии, емулсии и прахове чрез метода на лазерна дифракция.  С помощта на софтуер е възможно и определяне формата на частиците.

За кратко време лазерната дифракция успя да се наложи като съвременен метод за анализ на разпределението на частиците по големина в широк диапазон – от 10 нм до няколко милиметра. При този метод пробата се диспергира сухо – във въздушна струя или мокро – в суспензии. 

LaserBereich

 

 

 

  

 

Начин на работа

 Анализаторите за разпределение на частиците по размер с помощта на лазерна дифракция използват физическия принцип на разсейване на електромагнитни вълни. Частиците в един паралелен лазерен лъч разсейват светлината в постоянен пространствен ъгъл, чиято величина зависи от диаметъра на частиците. Леща събира разсеяната светлина пръстенообразно върху екран, който е установен във фокалната равнина на лещата. Неразсеяната светлина винаги се събира във фокусиращите точки на оптичните оси.

С помощта на комплексната математика може от разпределението на интензитета на разсеяната светлина да се определи разпределението на частиците по размер в групата разсеяни частици. Като резултат се получава диаметъра на частиците на лазерната дифракция, който е еквивалентен на диаметъра на топче с еднакво разпределение на разсеяната светлина. Измерват се средни обемни диаметри и получаващото се разпределение на частиците по размер се явява разпределение по обеми.

MicroTec 

Analysette 22 Micro Tec plus е идеалният базисен модел. Поради лесното си обслужване апаратът може да се обслужва, както от клиенти решили да използват най-съвременна технология, така и от начинаещи в анализа на измерване на големината на частиците. Този апарат Ви дава възможност да избирате лесно и напълно автоматично между две измервателни области или да ги комбинирате като общият диапазон на измерване е от 0.08 мкм – 2000 мкм.

 

NanoTec

 

 

Analysette 22 Nano Tec с диапазон на измерване в нано-областта от 0.01 мкм – 2000 мкм е идеалният апарат с универсално приложение за ефективно и сигурно определяне не само на разпределението на частиците по големина, но и тяхната форма.

 

 

 

 

 

Lapass4

 

С апарат от групата на Analysette 22, може да работи всеки специалист преминал обучение без да са необходими предварителни познания за работа с такива апарати. Това е реалност благодарение на най-новия софтуерен продукт. Чрез него могат предварително да се дефинират и конфигурират измервателните процеси на различни типове проби. След това самото измерване се извършва почти автоматично.

 Лазерната дифракция осигурява важни предимства  за разлика от класическите методи на измерване като пресяване, седиментация или анализ по изображение:

  • кратки времена за провеждане на анализа
  • голям диапазон на измерване
  • висока прецизност на резултатите и възможност за възпроизвеждане
  • автоматизирани процеси
  • лесно калибриране
  • висока гъвкавост и лесно обслужване

Неограничените възможности за последваща обработка на резултатите доказват значителния напредък при анализа на големината на частиците в сравнение с познатите досега методи.