Моби Дик инсталации за почистване на гуми

Инсталация за почистване на гуми

img_mobile_mobil_level_1_01Моби Дик съоръженията представляват компактна система за почистване на гумите на тежкотоварни автомобили, обслужващи строителни площадки, сметища, депа, кариери и всякакви други индустриални обекти, с цел намаляване замърсяването на пътищата и околната среда.

Моделите могат да бъдат изпълнени в най-различни варианти в зависимост от степента на замърсяване на гумите и брой автомобили, преминаващи на ден през инсталацията. Предлагат се мобилни и стационарни според изискванията на клиента.

Отстраняват се всякакви замърсявания между двойни гуми, между профилите, както и едновременно почистване на рамата и всички оси на камионите.

Подготовка на водата

За оптимално почистване на гумите е важна и самата подготовка на използваната вода. При всички Моби Дик съоръжения се използва оборотна вода. Към нея се добавя коагулиращо вещество и MobyDick_Prospekt_English(2)утайката се отсранява с помощта на лентов изгребвач или използване на утайници, при които изгребването се извършва с багер.

Благодарение на нашия опит, събран от изградени съоръжения по цял свят, можем да предложим изграждане на инсталации за решаване и на специфични Ваши проекти.

Проспект Проспект

img_md_panzer_blauimg_md_baumaschine_1Untitled-2mobydick_panzer_08

mobydick_quick66701

Search

buy lasix online generic valacyclovir hydrochloride buy xenical online spironolactone effects on pulmonary hypertension buy cipro online saline ergotamine buy flagyl online symptoms over lotensin buy nolvadex online makers of ziac buy clomid online migraine headaches cafergot