Винтов транспортьор

Базовият модел на винтов транспортьор AMF се доставя със салников уплътнител и външно разположени валцови лагери. По договорка може да се свързват различни задвижващи механизми. Възможни са и газонепроницаеми или херметично уплътнени при налягане модели.

МОДЕЛИ
Улеен винтов транспортьор
Транспортиране на материал при наклон до 30 градуса
Тръбен червяк
Винтов транспортьор с голям ъгъл на подем, за транспортиране на материал при ъгъл > 300 и като дозировъчен транспортьор
V-образен улеен винтов транспортьор: приложение под прахови филтри и като транспортьор за разтоварване на бункер, двоен винтов транспортьор и безвалови винтови транспортьори.

Свойства: производителността варира от няколко литра в час до 1400 m3/h и повече. Конструктивната дължина също е различна в зависимост от изискванията. Без среден основен лагер на коляновия вал безпроблемно се доставят непрекъснати валове с дължина до 14m. С основен среден лагер са възможни дължини до 30m и повече.

Материали:
- обикновена стомана
- неръждаема стомана
- огнеустойчива стомана
- износоустойчива стомана
както и други материали по заявка
Овлажнителните шнекове служат за транспортиране, смесване и овлажняване на транспортирания материал. Ако смесеният и навлажнен материал проявява склонност към слепване, препоръчваме да се използва двоен вал, който благодарение на това, че го разделя, има самопочистващ ефект. Свободното безпрахово товарене на пепелта в автомобили за превоз на насипни материали е друга специфична сфера на дейност.
Вертикалните винтови транспортьори транспортират на височина до 20m и повече и дават следните предимства:

http://amf-bruns.de/foerderer/images/dreieck.gif

Голяма ефективност, необходимост от малко място

http://amf-bruns.de/foerderer/images/dreieck.gif

Добър преход от хоризонтално към вертикално транспортиране

http://amf-bruns.de/foerderer/images/dreieck.gif

Голяма чистота

http://amf-bruns.de/foerderer/images/dreieck.gif

Работа при нисък шум

http://amf-bruns.de/foerderer/images/dreieck.gif

Конструкция, непропускаща прах

http://amf-bruns.de/foerderer/images/dreieck.gif

Директно задвижване


Охлаждащите и нагряващите шнекове служат за охлаждане или нагряване на транспортирания материал. При това вътрешната тръба, перките и коритото може да се промиват с течен материал. Нашите инженери дават конструктивно решение за топлообменниците. За високите температури се използва топлоустойчив материал. Нагревателната среда при нагревателните шнекове задължително се проверява на налягане, което се подчинява на изискванията от наредбата за съдове под налягане.

Тези транспортьори може да се използват и като сушилни.
Охлаждащ шнек под шлюзов затвор от барабанен тип.


Материали:
-обикновена стомана
-неръждаема стомана
-термоустойчива стомана
-износоустойчива стомана
както и други материали по заявка