Кръглозвенни вериги

 Веригите HEKO се характеризират с:
- съобразена с областта на приложение висококачествена топлинна обработка
- голяма якост на умора
- малки допуски в дължина на двойките вериги

Веригите HEKO се произвеждат с помощта на модерни заваръчни машини. Използват се манганови стомани, респективно финозърнести неръждаеми хром-никелови и хром-никел-молибденови легирани стомани. Веригите се подлагат на повърхностно закаляване или на подобряване свойствата чрез термообработка в собствени, модерни и напълно компютъризирани съоръжения за топлинна обработка.

http://www.heko.com/files/pics/ketten/rundstahlketten/rundstahlkette.jpg

Повърхностно закаляване HEKO означава:
  - голяма якост на разкъсване, гарантирана от финозърнестата, жилава сърцевина
  - голяма износоустойчивост, гарантирана от повърхностна твърдост от порядъка на минимум 800 HV

Благодарение на дълбочинното закаляване веригите получават износоустойчив граничен слой. HEKO предлага шест стандартизирани качества на повърхностно закаляване. Освен тези качества по заявка предлагаме и по-дълбоко закаляване и съответно по-голяма якост на разкъсване. Стандартно предлагаме минимално повърхностно закаляване 800 HV.
Подобряване свойствата чрез термооработка HEKO означава:
-изключително голяма якост на разкъсване

По принцип за верижни транспортьори препоръчваме повърхностно закалени вериги. За по-специфичните области на приложение се използват вериги от кръгла манганова стомана или хром-никелова или хром-никел-молибденова неръждаема с максимално подобрени чрез термообработка свойства.

Крепежни елементи


HEKO предлага широк спектър от изпитани на практика крепежни елементи за елеватори, които отговарят на всички изисквания за максимална ефективност и надеждност. Крепежните елементи HEKO са подходящи за транспортньори с два работни клона. Топлинната обработка на крепежните елементи се съгласува в зависимост от индивидуалните изисквания. Ако има различни изисквания по отношение на износоустойчивостта, предлагаме различни повърхностно закалени модели.


http://www.heko.com/files/pics/becher/befestigung/befestigung_ts.jpg

тип TS
Верижна скоба

http://www.heko.com/files/pics/becher/befestigung/befestigung_s.jpg

 тип  S
Верижна скоба

 

 

 

 

http://www.heko.com/files/pics/becher/befestigung/befestigung_tsl.jpg

 тип TS-N, TS-L
Верижна скоба

http://www.heko.com/files/pics/becher/befestigung/befestigung_st.jpg

 тип  ST
Верижен хващач

 

 

 

 

http://www.heko.com/files/pics/becher/befestigung/befestigung_din5699.jpg

 тип  DIN 5699
Верижна скоба

http://www.heko.com/files/pics/becher/befestigung/befestigung_endlos.jpg

система TS, TS-N, TS-L
безкрайни  верижни клонове

 

 

 

 

http://www.heko.com/files/pics/becher/befestigung/befestigung_din745.jpg

 тип  DIN 745
Верижна скоба

http://www.heko.com/files/pics/becher/befestigung/befestigung_r.jpg

 тип  R
Верижна скоба специален модел

 

Съединителни верижни звена


http://www.heko.com/files/pics/becher/schloss_bd.jpg

Съединителни верижни звена тип B и тип D
Съединителните верижни звена HEKO тип B и тип D се изработват със заварки и са оборудвани с цилиндрични болтове по DIN 6912 8.8. Може да се използват както за вътрешно назъбени, така и за гнездово назъбени верижни колела. Обикновено съединителните верижни звена се монтират хоризонтално. При специалните конструкции е възможен и вертикален монтаж. Предложените видове са съгласувани със съответните вериги по качество.

 

 

 

http://www.heko.com/files/pics/becher/schloss_e.jpg

Съединително верижно звено тип E
Съединителните верижни звена HEKO тип E се използват за големи натоварвания. Лесна работа, двойно осигуряване посредством закрепване с шестостенни гайки и осигурителен шплинт. Може да се използват както за вътрешно назъбени, така и за гнездово назъбени верижни колела или ролки. Възможен е хоризонтален или вертикален монтаж.

Верижни кофови елеватори и кофови елеватори


Кофовите елеватори се доставят със задни лайсни (тип L), задни плоскости (тип M) или с крепежни елементи към задната стена (тип N). По желание на клиента е възможно индивидуално изпълнение. Използването на високоефективни кофови елеватори се реализира значително повишаване на обемния поток. По отношение на натрупващите и втвърдяващите се в основата на кофовия елеватор материали при около 5-10% от кофите препоръчваме да се използват шахматно разположени зъби, които да разбъркват транспортирания материал, за да поддържат силите на загребване максимално ниски.
  • Кофов елеватор по DIN и извън DIN
  • доставя се изработен от различен материал, неръждаем, с покритие и с гумен под
  • възможна е изработка и по Ваши специфични изисквания
  • За по-голямо стабилизиране на елеватори с ширина на кофите над 800 mm използвайте по възможност средни щеги
  • за всички видове закрепване на кофите

 http://www.heko.com/files/pics/becher/becherwerke/becherwerk.gif
Кофов елеваторс със закрепване от задната страна (центробежно изпразване)

Верижни колела


http://www.heko.com/files/pics/becher/ketten/rad_ruh.jpg

Тип RUH und RUHS Верижни колела без зъби, с пластмасови сегменти "Hekoflex"-

http://www.heko.com/files/pics/becher/ketten/rad_rup.jpg

Тип RUP
Верижни колела без зъби, със сменяеми стоманени сегменти,

 

 

 

 

http://www.heko.com/files/pics/becher/ketten/rad_rua.jpg

Тип RUA
Верижни колела без зъби със сменяеми стоманени сегменти тип RUA

 

Тип RUG
Верижни колела без зъби, стоманени, с делима стоманена втулка

 

 

 

 

http://www.heko.com/files/pics/becher/ketten/rad_ruu.jpg

Тип RUU
Верижни колела без зъби, със сменяеми стоманени сегменти

http://www.heko.com/files/pics/becher/ketten/rad_rug.jpg

Тип RUB
Борт шайби за верижни колела без зъби тип RUB

 

 

 

 

http://www.heko.com/files/pics/becher/ketten/rad_sur.jpg

Тип SUR, KS, KSE
Верижни колела без зъби, със сменяеми сегменти от бял чугун

http://www.heko.com/files/pics/becher/ketten/rad_gta.jpg

Тип GTA
Верижни колела с гнездовидно назъбване, стоманени, сменяеми

 

 

 

 

http://www.heko.com/files/pics/becher/ketten/rad_ggb.jpg

Тип GGB
Верижни колела, без зъби, от леярски чугун, монолитни

http://www.heko.com/files/pics/becher/ketten/rad_gia.jpg

Тип GIA
Верижни колела с вътрешно назъбване, стоманени, сменяеми

 

 

 

 

 

Тип RUR
Верижни колела, без зъби, със стоманени сегменти, сменяеми

http://www.heko.com/files/pics/becher/ketten/rad_gia3.jpg

Тип GIA-3
Верижни колела с вътрешно назъбване, стоманени, сменяеми