Вериги за циментова промишленост

Вериги за въртящи се пещи се използват главно в пещи за циментовата промишленост, които работят по мокрия метод.  Освен това те се прилагат и за дължите сухи пещи, а така също и в хартиената промишленост.
Във въртящата се пещ веригите изпълняват различни задачи:
Топлообмен
Транспортиране на материал
Прахова завеса
Почистване на стената на пещта
Изборът на подходяща верижна система може да повиши ефективността на пещта, да намали необходимото количество енергия и температурата на отработените газове и да редуцира праховата емисия. HEKO има богат опит, натрупан в резултат на произведените стотици системи от пещи.  С удоволствие ще Ви консултираме по въпроси, свързани с планирането и оптимизирането на верижни  системи.