Системи за безпрахово транспортиране на насипни материали

 

 Фирма Никора 2000 съвместно със своите партньори предлага системи за пренасяне на насипни материали.
Тръбно-верижните и шахтови транспортьори намират приложение при пренасяне на прах, гранулат, пепел, кал и др. Затворена система без замърсяване на околната среда.
Максимална дължина на транспортиране -55 м хоризонтално и до 35 м вертикално.
Традиция и новаторство характеризират 25 години опит в областта на конвейерната техника, 15 патента и повече от 1500 съоръжения инсталирани в цял свят.

  Видео презентация -  20 Mb.

 

За повече информация следвайте линка ----> натисни тук

За изготвяне на оферта, моля попълнете предоставения формуляр или изтеглете от тук и го изпратете на факс: 02 / 962 66 11:

         
Фирма* Телефон:  
Лице за контакт:* Факс:  
Отдел: eMail:  
Адрес.:* Internet:  
Град* Пощенски код:  
     
* моля попълнете
 

 
Проект:      
Място на монтаж  
Вид на материала:  
Обем на пренасяния материал: m3/h Вход: mm  
Плътност: t/m3 Брой: бр.  
Едрина: mm Изход: mm  
Температура: оC Брой: бр.  
Влажност: % Стомана:  
Напрежение: Volt Hz Защита:  
Забележка:  
   
Моля подберете изпълнение от 1 до 8  или изпратете на нашия е-мейл скица с размери в DXF- или DWG-формат
 Linienfuhrungen / Configurations >>

Linienfuhrungen / Configurations >>

Linienfuhrungen / Configurations >>

Linienfuhrungen / Configurations >>

Linienfuhrungen / Configurations >>

Linienfuhrungen / Configurations >>

Linienfuhrungen / Configurations >>

Linienfuhrungen / Configurations >>
 


Моля изберете конфигурация:

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Размери:

 

 
Дозиране? Ако да, какъв тип?  
Алтернативно    
Препоръки:  
   
   
 
 
 
 

 

Ръкавни системи за без прахово товарене на насипни материали

-Затворени системи за натоварване / в цистерни, силози, вагони, контейнери и др. /

-Отворени системи за натоварване /камиони, отворени контейнери, кораби и др./

-Комбинирани системи.

 

12