Защитни вериги за гуми на тежкотоварни автомобили

Покорете планината

Практиците всеки ден се борят с бързото изхабяване на гумите на тежкотоварните автомобили при тежки условия и агресивна среда на работа.
При производството на веригите за защита на гуми по изпитаните системи -STEG-RING, RING-RING и RING-Locking, се взимат под внимание различни параметри като  цел на използване, големина на гумите, мощност на двигателя и др. .

Тежък, агресивен материал в каменните кариери, мините и рудниците – при такива условия дори и най-добрите гуми не могат да издържат дълго, когато са подложени на високо натоварване и постоянно износване. Поради това използването на вериги за защита на гумите осигурява значително по-дълъг живот на самите гуми и по-голяма икономичност като намалява честата им подмяна. Гумите са защитени чрез плътна мрежова верига от неръждаема стомана. Еластичната конструкция на веригите осигурява тяхната приложимост при всякакъв тип гуми.

Самопочистването на веригите намалява тяхното изхабяване и допринася за възможно най-доброто сцепление със земята, както и за лесното боравене с тях.

Сфери на приложение

Примери на работна среда: шлака с висока температура, порфир, гранит, твърди скали, стъкло, цимент, мрамор, доломит, базалт, диабас, шисти, аспид, отпадъци, варовик, сняг, лед, др.

Примерна оценка за разходите при използване на вериги за защита на гумите

Условия на заданието:

Място                                               
Вид транспортно средство             
Тип верига                           
Размер на гуми                                
Износване на гума без верига          
Износване на гума с верига           
Износване на веригата                   

Каменоломна варовик
Фадрома, Cat 988 B
Fels Royal X16
35/65-33 DT
1 200 раб. часа
12 000 раб. часа
10 000 раб. часа

  1. Намаление на разходите за гуми

Разходи за 4 бр. гуми
Разходи за 4 бр. вериги
Разходи за гума без верига за 1 раб. час

 

Разходи за гума с верига за 1 раб. час

Разходи за гума с верига за 1 раб. час

Общ разход за гума + верига за 1 раб. час

$ 37.615,00
$ 56.200,00
$ 37.615,00  = $ 31,35/ час
1 200 часа

$ 37.615,00  = $ 3,13/ час
12 000 часа
$ 56.200,00  = $ 5,62/ час
12 000 часа
-----------------------------
                        $ 8,75/час

Намаляване на разходите за гуми за 1 раб. час около 72 % или $ 22,60/час

Годишно намаление на разходите за гуми (2000 часа/година): $ 45.200,00

 

  1. Повишаване на продуктивността

Пренос на материал без използване на вериги за гуми  550 т/ч
Пренос на материал с използване на вериги за гуми      638 т/ч
Разлика                                                                                  88 т/ч

Неработни часа на машина без вериги                             160 ч/год.
(повреда на гуми, поправка и т.н)
Неработни часа на машина с вериги                                   36 ч/год.
(поддръжка на вериги: 3 ч/месец)                                     
Разлика                                                                                124 ч/год.

Годишен пренос на материал без вериги                1 012 000 т/год.
(550 т/ч х 1 840 ч/год)
Годишен пренос на материал с вериги                    1 253 032 т/год.
(638 т/ч х 1 964 ч/год.)

Годишно увеличение на продуктивността       23.8 %