NORD-LOCK®   България

Актуална информация: От 2007 година жълтохроматираното покритие на стандартното изпълнение шайби е заменено с цинково покритие "Delta Protekt". Новото покритие изпълняват ЕU-нормите  ELV 2000/53/EC и RoHS 2000/95/EС.

"Delta Protekt" е с по-висока корозивна устойчивост и с по-висока твърдост от жълтохроматираните шайби! Всички наши покрития за корозивна устойчивост изпълняват  ISO 4520.

 

От над 20 години NORD-LOCK ® е внедрила на пазара самозадържащите осигурителни шайби за винтове. Осигуряване срещу развинтване, което гарантира 100%-ова сигурност при вибрационно и динамично натоварени резбови съединения. Уникална система, която осигурява резбовото съединение чрез силата на предварително затягане вместо чрез триене.

References Референции
NORD-LOCK®  осигурителни шайби  намират приложение в най-различни отрасли на промишлеността от много години с изключително добри резултати.
Wdge Lock Nut

Клиновоосигуряваща гайка
Повече от две години  NORD-LOCK ® внедрява новата клиновоосигуряваща гайка, която функционира на същия принцип.