Винтът се самоосигурява !

Ключът към най-доброто осигуряване на болтовото съединение е в различните ъгъли. Ъгълът на клиновидните повърхнини на двете NORD-LOCK - шайби е по-голям от ъгълът на изкачване на резбата на винта.  NORD-LOCK  шайбите осигуряват всяко болтово съединение, също и при екстремни вибрации и динамични напрежения

Една уникална система, която осигурява болтовото съединение, чрез предварително затягане вместо с триене.