Предимства

<    максимална сигурност при осигуряване на резбови съединения

<    възпрепятстват развинтването при вибрационни  и динамични натоварвания

<    лесен монтаж и демонтаж

<    няма влошаване от използването на средства за смазване

<    осигурителната функция е гарантирана при големи и малки сили на предварително затягане

<    еднакъв температурен диапазон на приложение като на винта

<    не нараняват повърхнините

<    позволяват повторно използване