Лабораторни тестове

В нашата изпитвателна лаборатория ние можем да измерим за Вашите приложения съответното съотношение въртящ момент/сила на различни изпитвателни стендове. Освен това нашите симулатори на трептения позволяват проверки на сигурността на машинни елементи с техните резбови съединения. Уверете се сами, чрез нашите сервизи имате възможността не само да оптимизирате Вашите резбови съединения, а и да ги осигурите чрез уникалния Nord-Lock® принцип на фиксиране срещу нежелано разхлабване.

Вибрационен тест уред
Диапазон M3-M27

Това графично изображение показва отклонението на силата на затягане при неосигурено резбово съединение – без осигурителен елемент. При използване на един и същ момент на затягане се достигат различни сили на затягане, тъй като те зависят от насрещния материал, спрямо който се затяга (в този случай алуминий или стомана). Поради по-голямото триене при затягане спрямо алуминий силата на затягане е значително по-малка.

При използване на осигурителни шайби Nord-Lock® плъзгането винаги се осъществява между еднаквите повърхнини на двойката шайби и по този начин при еднакви условия на повърхнините. По този начин се постига сила на затягане с минимално отклонение.