Малка шайба голям ефект

Nord-Lock® според DIN 25 201 е участваща в затягането с болт двойка клинови шайби, чието клиново действие незабавно блокира всякаква склонност към саморазвиване.

Ъгълът между клиновите повърхнини (α) е по-голям от ъгъла (ß) на изкачване на резбата на болта. Върху обратната страна на шайбата има радиални ребра. Сега вече е възможно движение само между шайбите и поради заклинващото действие то създава веднага увеличаване на предварителното затягане – винтът се самоосигурява.

 

 

Ако винтът и/или гайката се затегнат, радиалните ребра се вбиват в повърхнината на захванатия елемент и се получава затваряне по форма.

 

За бързо и лесно тестване на функционалната годност на Nord-Lock® е достатъчно да се затегне свързващият елемент и отново да се разхлаби. При разхлабването, чрез приплъзване една върху друга на стъпалните клинови повърхнини се появява “клик-ефект”. Осигуряващата функция не може да се установи на база момента при разхлабване, защото триенето между клиновите повърхнини на осигурителните шайби е по-малко от триенето върху насрещната опорна повърхнина. Nord-Lock® осигурява чрез предварително затягане вместо чрез триене.