Примери за монтаж

NORD-LOCK® Шайбите могат да се прилагат за нормални винтове и за такива с висока якост.

шайбите NordLock® са подходящи за винтове в резбови отвори

шайбите NordLock® са подходящи за винтове/индустриални винтове/ със скрита глава в зенкеро-вано гнездо

шайбите NordLock® са подходящи за преминаващи през проходен отвор винтове

Указание: при затягане на гайката винтът трябва да се законтри.

моля, обърнете внимание, че шайбите NordLock® не могат да се използват върху незакрепени допълнителни шайби 

шайбите NordLock® са подходящи за осигуряване на шпилки (резбови щифтове). Вече не е необходимо залепване на шпилките.

шайбите Nord-Lock® са подходящи като осигуряване при по-големи отвори/прорязани удължени отвори и върху меки насрещни подложки. В тези случаи се препоръчва използване на шайби Nord-Lock® с увеличена опорна повърхнина в съчетание с гайки/винтове с фланец.