Данни за твърдостта на материала

Материал Размери Поцинковани ISO2081
(ISO/Rfe/Zn8c2c)
Покритие от

 цинкови ламели

Без покритие
Стандартна стомана
(Закалена)
NL3 - NL42
NL45 - NL130
HV1 > 425
HV1 > 370
HV1 > 385
(Delta Protekt > 435)
Неръждаема киселинноустойчива

 стомана A4

NL3SS - NL80SS HV0.05 > 530