Стомана поцинкована,

жълто хроматирана

(Залепени но двойки)

Тип Вътрешен

  d
[mm]

Външен

  D
[mm]

Дебелина

 T
[mm]

Тегло
[kg]/100

Двойки

 NL 3  3,4  7,0  1,8  0,04 
 NL 3,5  3,9  9,0  1,8  0,04 
 NL 3,5 SP  3,9  9,0  1,8  0,04 
 NL 4  4,4  7,6  1,8  0,04 
 NL 4 SP  4,4  9,0  1,8  0,06 
 NL 5  5,4  9,0  1,8  0,05 
 NL 5 SP  5,4  10,8  1,8  0,08 
 NL 6  6,5  10,8  1,8  0,07 
 NL 6 SP  6,5  13,5  2,5  0,19 
 NL 1/4"  7,2  11,5  1,8  0,08 
 NL 1/4" SP  7,2  13,5  2,5  0,18 
 NL 8  8,7  13,5  2,5  0,15 
 NL 8 SP  8,7  16,6  2,5  0,28 
 NL 3/8"  10,3  16,6  2,5  0,23 
 NL 3/8" SP  10,3  21,0  2,5  0,47 
 NL 10  10,7  16,6  2,5  0,22 
 NL 10 SP  10,7  21,0  2,5  0,46 
 NL 11  11,4  18,5  2,5  0,29 
 NL 12  13,0  19,5  2,5  0,29 
 NL 12 SP  13,0  25,4  3,4  0,93 
 NL 1/2"  13,5  19,5  2,5  0,27 
 NL 1/2" SP  13,5  25,4  3,4  0,90 
 NL 14  15,2  23,0  3,4  0,58 
 NL 14 SP  15,2  30,7  3,4  1,39 
 NL 16  17,0  25,4  3,4  0,69 
 NL 16 SP 17,0  30,7  3,4  1,27 
 NL 18  19,5  29,0  3,4  0,89 
 NL 18 SP  19,5  34,5  3,4  1,69 
 NL 3/4"  20,0  30,7  3,4  1,05 
 NL 3/4" SP  20,0  39,0  3,4  2,19 
 NL 20  21,4  30,7  3,4  0,94 
 NL 20 SP  21,4  39,0  3,4  2,07 
 NL 22  23,4  34,5  3,4  1,25 
 NL 22 SP  23,4  42,0  4,6  4,68 
 NL 24  25,3  39,0  3,4  1,71 
 NL 24 SP  25,3  48,5  4,6  6,59 
 NL 1"  27,9  39,0  3,4  1,44 
 NL 1" SP  27,9  48,5  4,6  4,26 
 NL 27  28,4  42,0  6,6  3,66 
 NL 27 SP  28,4  48,5  6,6  5,93 
 NL 30  31,4  47,0  6,6  4,68 
 NL 30 SP  31,4  58,5  6,6  9,85 
 NL 33  34,4  48,5  6,6  4,47 
 NL 36  37,4  55,0  6,6  6,23 
 NL 39  40,4  58,5  6,6  6,86 
 NL 42  43,2  63,0  6,6  7,98 

Покажи големите размери