NORD-LOCK удовлетворява изискванията на тестовете за корозия съгласно SS-ISO 9227

Поцинковани, жълто хроматирани след 144 часа Покритие с цинкови ламели след 400 часа