Спецификация неръждаема и киселинноустойчива стомана

 

Стандарт C % Si % Mn % P % S % Cr % B % Mo % Ni %
EN 1.4436 0,07 1,00 2,00 0,045 0,025 16,5-18,5 0 2,50-3,00 11,0-14,0
Docol Bo 02 0,20-0,25 0,20-0,35 1,0-1,3 0,03 0,01 0,15-0,25 0,0015-0,0050 0 0